Make your own free website on Tripod.com

warts
Home ] know your skin ] Sun and skin ] skin beauty ] common  skin problems ] skin links ] contact us ]

 

 

หูดคืออะไร

หูดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่ม human papillomavirus(HPV)ที่ชั้นผิวของผิวหนังและเยื่อบุ ไวรัสในกลุ่มนี้มีมากกว่า ๕๐ ชนิดด้วยกัน แต่ละชนิดก่อให้เกิดรอยโรคในตำแหน่งต่างๆกัน เช่น

หูดที่มือ มักพบบริเวณหลังมือ รอบๆเล็บ มีลักษณะขรุขระเวลาสัมผัส
หูดที่เท้า มักพบที่ บริเวณฝ่าเท้า
หูดที่ฝ่าเท้าจะไม่นูนออกมามาก เพราะถูกกดเข้าไปในผิวหนังเวลายืนหรือเดิน ทำให้มีอาการเจ็บปวด
หูดที่ใบหน้า มักมีขนาดเล็กๆ และค่อนข้างเรียบ มักขึ้นทีละจำนวนมากๆอยู่เป็นกลุ่ม ๒๐ ถึง ๑๐๐ อัน
หูดที่อวัยวะเพศ อาจขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ หรือ รอบๆทวารหนัก

รอยโรคของหูดสามารถแพร่กระจายเชื้อได้โดยการสัมผัส หลังจากได้รับเชื้อแล้วจะใช้เวลานานเป็นหลายเดือน หรือเป็นปี กว่าที่จะมีรอยโรคให้เห็นได้ด้วยตาเปล่า ในขณะที่หูดที่มือและเท้ามีอัตราการติดต่อไม่สูงนัก แต่หูดที่อวัยวะเพศมีอัตราการแพร่กระจายเชื้อได้สูง และยากต่อการรักษา 

การรักษา

หูดที่บริเวณมือหรือเท้าในบางคนสามารถหายเองได้ ในเวลาเป็นหลายเดือนหรือเป็นปี แต่อย่างไรก็ตาม หูดสามารถติดต่อไปยังผิวหนังบริเวณใกล้เคียงได้ จึงควรจะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆเพื่อป้องกันการลุกลาม

การรักษามีหลายวิธีด้วยกัน เช่น ใช้ยาทา จี้ด้วยความเย็น (liquid nitrogen) จี้ด้วยไฟฟ้า ตัดออก ใช้เลเซอร์เป็นต้น
หูดที่อวัยวะเพศถ้าทิ้งไว้โดยไม่รักษา จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

web address: http://thaiskin.tripod.com
email: thaiskin@doctor.com