Make your own free website on Tripod.com

hair loss
Home ] know your skin ] Sun and skin ] skin beauty ] common  skin problems ] skin links ] contact us ]

 

ความจริงเกี่ยวกับเส้นผม
เมื่อไรจึงจะถือว่ามีผมร่วงที่ผิดปกติ
สาเหตุของผมร่วงผิดปกติ
ทำอย่างไรถ้ามีผมร่วงผิดปกติ
การรักษาผมร่วงจากพันธุกรรมและฮอร์โมน(androgenetic alopecia)

ความจริงเกี่ยวกับเส้นผม

เส้นผมคนเรามีทั้งหมดประมาณ ๑๐๐๐๐๐ เส้น เส้นผมแต่ละเส้นจะมีวงจรชีวิตเป็น ๓ ระยะ คือระยะ  growing phrase,resting phrase และ falling phrase เริ่มจากระยะที่หนึ่ง (growing phrase) เป็นระยะที่เส้นผมงอกยาวขึ้น กินเวลาประมาณ ๒ ถึง ๕ ปี จากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่สอง (resting phrase) ซึ่งเป็นระยะพัก เพียงเวลาสั้นๆประมาณ ๓ สัปดาห์ และระยะที่สาม(falling phrase) เป็นระยะที่ผมเริ่มหลุดล่วง เนื่องจากถูกทดแทนด้วยเส้นผมใหม่ที่เกิดขึ้นข้างใต้ ดันให้เส้นผมเดิมหลุดพ้นหนังศีรษะออกมา ระยะนี้กินเวลาประมาณ ๒ ถึง ๓ เดือน
ประมาณ ๙๐ เปอร์เซนต์ของผมทั้งศีรษะอยู่ในระยะ growing phrase
แต่ละวันจะมีเส้นผมที่หลุดล่วงจากหนังศีรษะ ประมาณ ๕๐ ถึง ๑๐๐ เส้น ซึ่งถือว่าเป็นปกติ
เส้นผมคนเรางอกยาวออกด้วยอัตราประมาณ ๐.๓ มิลลิเมตร ต่อวัน หรือประมาณเดือนละ ๑ ถึง ๒ เซนติเมตร
ความยาวของเส้นผมในแต่ละคน ขึ้นกับระยะเวลาของวงจรชีวิตเส้นผมในระยะ growing phrase ซึ่งขึ้นกับพันธุกรรมของแต่ละบุคคล ในคนที่มีระยะนี้ยาวนาน อาจมีเส้นผมยาวถึงเอวได้ แต่เมื่ออายุมากขึ้นระยะ growing phrase จะสั้นลง

เมื่อไรจึงจะถือว่ามีผมร่วงที่ผิดปกติ

ดังที่กล่าวแล้วว่า แต่ละวันจะมีเส้นผมหลุดล่วงประมาณ ๕๐ ถึง ๑๐๐ เส้นในภาวะปกติ แต่ถ้าคุณพบว่าเส้นผมร่วงมากเกินกว่า ๑๐๐ เส้น ในแต่ละวัน เป็นเวลานานกว่า ๑ สัปดาห์ คุณอาจมีผมร่วงที่ผิดปกติ
นอกจากปริมาณเส้นผมแล้ว ในบางคนอาจมีลักษณะของเส้นผมที่หลุดออกมาผิดปกติ เช่น หักตรงกลางเส้นผม เส้นผมบิดงอมาก เป็นต้น
ในบางคนอาจมีผมร่วงเป็นหย่อมๆ หรือมีการร่วงของขนในบริเวณอื่นของร่างกายร่วมด้วย เช่น ขนคิ้ว หนวด เป็นต้น

สาเหตุของผมร่วงผิดปกติ

สาเหตุที่พบบ่อย ได้แก่
androgenetic alopecia เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ในทั้งสองเพศ เกิดจากสองปัจจัยร่วมกัน คือ ภาวะทางพันธุกรรม และฮอร์โมนเพศชาย testosterone เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ในเพศชายอาจเริ่มตั้งแต่อายุเลย ๒๐ ปีขึ้นไป จะมีเส้นผมขนาดเล็กลงๆ ในเพศชายมักมีผมบาง บริเวณชายผมด้านหน้า หรือกลางกระหม่อม แต่ในสาวๆจะบางทั่วๆทั้งศีรษะ
alopecia areata ผมจะร่วงเป็นหย่อมๆ มักเป็นรูปกลมหรือรี สาเหตุยังไม่ทราบแน่ ในปัจจุบันเชื่อว่าเกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ เฉพาะที่เซลล์รากผม โดยที่สุขภาพอื่นๆของร่างกายปกติดี ผมอาจร่วงหย่อมเดียวหรือหลายหย่อมก็ได้ ในรายที่เป็นมากอาจมีผมร่วงได้ทั้งศีรษะ หรือมีผมร่วงบริเวณอื่นของร่างกายร่วมด้วย บางทีหายเองได้ภายใน ๑ ปี และบางทีก็กลับมาเป็นใหม่ได้อีก การรักษาโรคนี้มีหลายวิธี เช่นฉีดยาในกลุ่มสเตียรอยด์ที่บริเวณผมร่วงทุก ๓ ถึง ๔ สัปดาห์ อาจใช้ยาทาในกลุ่มสเตียรอยด์ หรือยาทา minoxidil เป็นต้น
telogen effluvium ผมร่วงเกิดภายหลังจากมีภาวะเครียดที่รุนแรงต่อร่างกาย หรือจิตใจ เช่น การเจ็บป่วย ไข้สูง การผ่าตัด หลังคลอดบุตร เป็นต้น มักเกิดผมร่วงหลังเหตุการณ์ดังกล่าวประมาณ ๒ ถึง ๓ เดือน เมื่อพ้นสภาวะความเครียดดังกล่าว เส้นผมจะงอกใหม่เป็นปกติใน ๖ เดือน ถึง ๑ ปี
นอกจากนี้ สาเหตุของผมร่วงยังมีอีกมาก เช่น โรคทางกายบางอย่างมีผมร่วงร่วมด้วยได้ เช่น ความผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ SLE การขาดอาหารจำพวกโปรตีนหรือธาตุเหล็ก การติดเชื้อซิฟิลิส เป็นต้น  

การทำทรงผมบางอย่างที่มีการดึงรั้งของเส้นผมมากเกินไป เช่น มัดผมแน่นๆ ก็ทำให้ผมร่วงได้ และถ้านานเกินไปจะเกิดผมร่วงถาวรได้   ในเด็กอาจมีการติดเชื้อราที่หนังศีรษะ ทำให้มีผมร่วงเป็นหย่อมตรงบริเวณที่ติดเชื้อ   ยาบางตัว เช่น ยารักษาโรคมะเร็ง มีผลข้างเคียงให้ผมร่วงได้เช่นกัน

ทำอย่างไรถ้ามีผมร่วงผิดปกติ

ถ้าคุณคิดว่ามีผมร่วงผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ แพทย์จะช่วยบอกคุณได้ว่า ผมร่วงนั้นผิดปกติจริงหรือไม่ และช่วยหาสาเหตุของความผิดปกติของผมร่วง ตรวจดูสุขภาพทั่วไปว่ามีการเจ็บป่วยอย่างอื่นร่วมด้วยหรือไม่ รวมทั้งหาวิธีรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล เนื่องจากผมร่วงมีหลายสาเหตุ และต้องการการรักษาที่แตกต่างกันออกไป

หลีกเลี่ยงการดึงรั้งเส้นผม ดัดผม หรือหวีผมแรงๆ ควรตัดผมสั้นและใช้หวีซี่ห่างๆ

การรักษาผมร่วงจากพันธุกรรมและฮอร์โมน(androgenetic alopecia)

การใช้ยา

ปัจจุบันมียาเพียง ๒ ชนิดที่เป็นที่ยอมรับว่าได้ผลในการรักษาผมร่วงชนิดนี้
Minoxidil มียาทาขนาด ๒ และ ๕ เปอร์เซนต์ มีฤทธิ์กระตุ้นการเติบโตของเส้นผม จึงใช้ได้กับผมร่วงหลายสาเหตุด้วยกัน ยานี้ได้ผลประมาณ ๑๐ ถึง ๔๐ เปอร์เซนต์ของผู้ป่วย โดยทั่วไปผู้ชายจะได้ผลน้อยกว่า บางคนอาจมีอาการระคายเคืองจากยา เช่น มีแสบ คัน แดง บริเวณที่ทายา ยานี้ต้องใช้ไปตลอด ถ้าหยุดยา ผมจะกลับมาร่วงอีกเหมือนตอนก่อนใช้ยา
finasteride(Propecia) ใช้ในเพศชายเท่านั้น เป็นยารับประทาน พบว่าหลังจากรับประทานยาเป็นเวลา ๒ ปี ประมาณ ๘๐ เปอร์เซนต์จะเห็นผมร่วงลดลง และประมาณ ๖๐ เปอร์เซนต์มีผมงอกใหม่เพิ่มขึ้น  
ยานี้มีผลข้างเคียง ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง และมีผลรบกวนการตรวจการทำงานของต่อมลูกหมาก โดยทำให้ค่า PSA(prostate specific antigen) ลดลง  ถ้าต้องได้รับการตรวจเลือดดูระดับ PSA ต้องบอกให้แพทย์ทราบ เพื่อการแปรผลที่ถูกต้อง   เมื่อหยุดยาจะกลับมาผมร่วงอีก   ยานี้ต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้น 

วิธีอื่นๆ เช่นการปลูกผม ใช้วิก ในปัจจุบันการปลูกผมได้ผลใกล้เคียงผมที่ขึ้นตามธรรมชาติมากขึ้น การปลูกผมอาจต้องทำหลายครั้ง และเสียค่าใช้จ่ายสูง แต่เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้มีผมถาวรได้

web address:http://thaiskin.tripod.com
email: thaiskin@doctor.com